Programma vrijwilligers

↑ Mekelmeersche Veen , Verlengde Middenraai

Voor het weer:  Weerstation KNMI Hoogeveen:

Gebieden natuurmonumenten:   Kaart gebieden Natuurmonumenten

Volgende werkdag 25 april

8.30 uur koffie op het honk.

Werkpakket

 1. Poel 143 Wijsterseweg raster herstellen, Tien? palen en prikkeldraad voor een poel driedraads. Afkomend prikkeldraad Hullenzand gebruiken.
 2. Raster controle (prikkeldraad elzensingels) Binnenveld en Ekkelkampen
 3. Verwijderen raster langs de Koolveen tussen de veeroosters (pas als de dieren weg zijn!)
 4. Wandelroutes controleren, paal Stienkamp in de grond zetten
 5. Borden schoon maken.
 6. Vullen korf t.b.v. dak plaggenhut. Han laat rol met maaisel aanvoeren naar MMC.
 7. Japanse duizendknoop 3 of 4 maal per jaar afzetten. Han levert zakken om e.a. af te voeren.

Na het broedseizoen

 1. Poelen vrijstellen aan de Mantingerdijk (lopen nog schapen in).
 2. Raster om bosje Lentsche veen / tegen de Golfbaan verwijderen.
 3. Verwijderen raster om bosje t.o. het MMC
 4. Houtwal Ekkelkampen raster vrijmaken van overhangend hout.
 5. Raster rondom J. Vissia , Hullenzandweg 6 aanleggen. Andre verzorgt de hoekpalen
 6. Aanpassingen raster bij perceel Wolf aan Koolveen en bij de veeroosters
 7. Prikkeldraadraster verwijderen om uit gerasterd bosje Martensplek tegenover MMC. Heeft geen planning.
 8. Raster vrijstellen Hoogeveenseweg, bosmaaier.
 9. Patrouille pad munitiedepot aan de binnenzijde maaien.
 10. Martensplek opruimen van vorige keer en restant afzetten na broed seizoen.

Werk ingebracht door Han Duyverman.

 • Verplaatsen barakken. Door nieuwe ontwikkelingen is daar voorlopig geen sprake van.
 • Assisteren bij het maken en vullen met heidemaaisel van korven op het dak van de plaggenhut, onder leiding van Fré Strating. Een proef korf is gemaakt.
 • Raster rondom perceel Hullenzandweg 6 
 • Verwijderen invasieve soorten jaarlijks: reuze berenklauw Wijsterseweg en Verlengde Middenraai, Balsemien Voscheheugte.

Bart van Lienden is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Hij inventariseert samen met Han Duyverman (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst. Deze is te vinden op Bart’s Blog Mantingerveld

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Bart van Lienden;  javanlienden@live.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandeld

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Jammerende jonge vos

Jammerende jonge vos in de tuin. Was weg voordat ik een goede foto had.

Maakte zich snel langs de schuur uit de voeten.

Geplaatst in Lente, Mantingerdijk, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vos | Een reactie plaatsen

Mekelmeersche Veen

Mekelmeersche Veen is een van de eerste (1832) veldnamen van het gebied aan weerszijde van de Verlengde Middenraai.

Mekelmeersche komt het meest voor.

In de uitgave Drentse Veldnamen, 30.Drijber door J. Wieringa uitgegeven door Stichting Sasland, Groningen 1981

Vak 4g op de bijbehorende kaart, de veldnaam van het gebied van 1832 t/m 1979 in vier varianten.

l. ’t Mikkelmeers veen (1979 Z = zegsman

2. Mekelmeersche Veen (1965 Top’ krt‘ l7D; 1927 Top. krr. 240)

3. Het Mekelmeersche veen (1848 Kad. reg.)

4. Mekelmeersche Veen (1832 Kad. krt.).

Op de topografische kaart No 223 Balinge 1899, Mekel Meersche Veen genoemd.

Kaart uit 1850: Borker en Broekveenen, ten oosten van het Mekel Meer, Mepperveld

Franse kaart uit 1811: Mantinger Heide Grond

Nomina Geographica Neerlandica

In Mekelermeer bij Westerbork zit het adjectief mekel, groot (p. 63) hiermedekan men vergelijken Mekelholt (Enschede, Lonneker, 1381/83

MEKEL

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: mekel

Middelnederlandsch Woordenboek: mekel

Oudste attestatie: Brabant-West, 1260-1280

Frequentie: totaal: 1, lit..: 1

Aangetroffen spelling: mekel

Etymologie: Vgl. Got. mikils, Ohd. mihil, Osa.mikil, Onl. mikil (WPs), met jongere rekking in open syllabe. Zie ook: mighel (I)

Flexie: 

pred. 

Korte betekenis: groot

1. Groot.

mekel bn1 groot van gestalte, omvangrijk, rijzig 2groots, geweldig, roemrijk 3 veel, talrijk • IJslands mikill • in Mekkelhorst, mog. ~ °vermeken‘belemmeren, verzwakken’ (mits eig. ‘overweldigen, teveel zijn’)

mekelen zw-de 1 groot worden, groeien 2 loven, prijzen • IJslands mikla • van °mekel

mekellijk bn1 groots, geweldig, roemrijk

mekelmoedig bn1 grootmoedig, edelmoedig, gul

Geplaatst in Lente, Mantingerveld, Mekelmeerse Veen, Mekkelmeersche Veem, Veldnamen, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Voorbereidingen inrichtingswerkzaamheden Verlengde Middenraai van start!

www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/natuurlijkplatteland/oudediep/nieuws-oude-diep/voorbereidingen/

Geplaatst in Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Informatieavond Verlengde Middenraai

Zeer goed bezochte informatieavond Prolander over de herinrichting van het gebied Verlengde  Middenraai. Veel informatie en ruime mogelijkheid van opmerkingen, kritiek en vragen.

Programma

Uitgebreide uiteenzetting van historie van het gebied.

Ontwikkeling van het gebied vanaf de ijstijd.

Uitgebreid waterpeil netwerk. Jarenlange monitoring en verdere uitbreiding van het meetnet.

Proces van de project ontwikkeling met meerdere momenten van inspraak, inbreng bewoners en belanghebbende.

Geplaatst in Beleid, Mantingerveld, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Voorjaar

Gebleekte stelen van de brandnetel van vorig jaar. Op een talud van een afvoersloot van de Mantingerweiden nog standhoudende pinksterbloemen. In de naast gelegen weide alleen raaigras.

Oude brandnetels

Vanaf het Binnenveld gezien richting Wijsterseweg.

Geplaatst in Flora, Pinksterbloem | Een reactie plaatsen

Voorjaar

Op het talud van het Oude Diep, van de Spekdiek tot de brug Binnenveld flink stuk met bosanemonen. Sloot Binnenveld met pinksterbloemen.

Geplaatst in Bosanemoon, Lente, Mantingerbos en -weide, Oude Diep, Spekdiek | Een reactie plaatsen

Nest grauwe ganzen Achterste Stukken

Op weg naar peilbuis 1 zie ik twee grauwe ganzen, een in een weide de andere in een strook ruigte. Dichterbij gekomen vliegt er een op. Gaan kijken,  midden in een poel een nest met twee eieren. De twee ganzen maken dat ze wegkomen met veel misbaar. Keren later terug.

Grauwe gans poetst.

Lijkt vanuit de verte een nest

Middenin een poel een groot nest.

Gans van het nest maakt veel misbaar.

Geplaatst in Achterste Stukken, Grauwe gans, Mantingerbos en -weide | Een reactie plaatsen