Algemene info Mantingerveld en vrijwilligers

Drentse heideschapen 18 april 2020

!! ACTUEEL !!
Fotoalbums en PDF van het Project Brongebied Oude Diep.

Duiker Steendervalsweg vervangen en verbreden watergang naar de Hoogeveenseweg 4-7 februari 2020

Waterberging Hamslag

Project Brongebied Oude Diep, watergangen en berging Broekstreek

PDF Projectplan Brongebied Oude Diep

Verlengde Middenraai herinrichting

Nieuwsbrief Oude Diep april 2020 WDODelta

Update Prolander april 2020 Verlengde MiddenraaiOns verzorgingsgebied, Mantingerveld (Martensplek, Lentsche Veen, Hullenzand, Groote Veld, Koolveen, Mantingerveld (Mantinger- en Balingerzand) en Mantingerbos en -weiden.

De Mantingerveldgroep heeft nu zelf de organisatie op zich genomen met Erica Bemener als aanspreekpunt; ericabemener@gmail.com

Erica Bemener is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Inventariseert samen met Marike van de Paauw (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst.   E-mail: ericabemener@gmail.com

Marike van de Paauw, m.vanderpaauw@natuurmonumenten.nl 0613650433 is de coördinator natuurbeheer Mantingerveld en Mantingerbos en -weiden.

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Tineke Bouwmeester; t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandel

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Jeneverbes beheer

Het onderzoek naar het beste beheer van jeneverbes door @universiteit Groningen  o.l.v. Chris Smit in de praktijk in het Mantingerveld. Samenwerking tussen schimmels en de plant en de bodemchemie zijn sleutelfactoren. @ProvDrenthe @ruudkreetz @HenkJumelet #natura2000

Geplaatst in Bedreigingen, Flora, Jeneverbes, Mantingerveld, Natuurherstel | Een reactie plaatsen

Heivlinder

Op de Achterste Knijpe de heivlinder. Ieder jaar enkele te zien.

 

Geplaatst in Heivlinder, Mantingerveld, Zomer | Een reactie plaatsen

Klokjesgentiaan

Op de Achterste Knijpe bloeien de klokjesgentianen. Ook op de voor een deel al geplagde stroken.

Op de grens van de heide en de voor een deel al geplagde strook enkele tientallen klokjes gentianen.

Geplaatst in Achterste Knijpe, Flora, Klokjesgentiaan, Mantingerveld, Zomer | Een reactie plaatsen

Kerkuilen op de vaste hangplek

Na het uitvliegen hangen de kerkuilen ‘s-avonds en ‘s-nachts nog steeds rond de schuur. Blazend bedelen om een muis.

Geplaatst in Kerkuil, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vogels, Zomer | Een reactie plaatsen

Heidekoeien op het Mantingerveld

De heidekoeien komen niet veel meer hier langs aan de Verlengde Middenrraaikant, Jacobs kruiskruid is enorm toegenomen en staat koehoog. Het wordt door de koeien niet gegeten.

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-gevaarlijk-is-jacobskruiskruid-voor-vee~b15b4f62/

Gevolgen Jacobs kruiskruid voor dieren:

  • Klinische verschijnselen zijn vermagering, geen eetlust, verstopping en persen. Meestal met aantasting van de lever tot gevolg. Uiteindelijk kunnen de dieren sterven.

Bijzonderheden:

  • Schapen zijn weinig gevoelig voor vergiftiging met jacobskruiskruid omdat in hun pens de gifstoffen van deze plant worden afgebroken. In sommige landen worden schapen daarom zelfs gebruikt om ‘voor de koeien uit’ te weiden.
  • Ook in hooi blijft jacobskruiskruid giftig.

 

Geplaatst in Grazers, Heidekoe, Koeien, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Verlengde Midderaai, Zomer | Een reactie plaatsen

Kraanvogels II

Nog wat fraaie foto’s van Harry, de aankomst gisteren en samen met twee reeën. Zo te zien volwassen vogels.Geplaatst in Kraanvogel, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Verlengde Midderaai, Vogels, Zomer | Een reactie plaatsen

Vijf kraanvogels aan de Verlengde Middenraai

Gemeld door mijn vaste rapporteur, vijf kraanvogels en een ree naast zijn huis in de wei aan de Verlengde Middenraai.

Geplaatst in Kraanvogel, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Verlengde Midderaai, Vogels | Een reactie plaatsen

Natuurherstel Hullenzand

Op het Hullenzand worden diverse stukjes aangepakt in het kader van (voorheen) de PAS maatregelen. De vier rood gearceerde stukjes terrein, nabij het voormalige parkeerterreintje aan de Hoogeveenseweg. Meri crushen (Bosfrees/mulcher), chopperen en plaggen.

Chopperen is het verwijderen van de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag. Het kan worden toegepast tot een humuslaag van 4 cm. Het is een maatregel tussen maaien en plaggen. De humuslaag wordt bij chopperen niet volledig verwijderd. Chopperen gebeurt met een robuste klepelmaaier waarbij de klepels een paar centimeter in de bodem gaan. Het choppermateriaal wordt direct opgezogen en afgevoerd. Chopperen kan je zowel in droge als vochtige heide, meestal wordt het gedaan in heide die reeds vergrast is. In natte heide moet je wel zien dat het choppertoestel niet te zwaar is voor de vochtige bodem. Hier moet je dan weken met brede banden of met rupsvoertuigen.
Meri Crusher werkt met een laag toerental freesrotor. Freest de bovenlaag weg en zeeft het afgefreesde deel voor een fijner resultaat. Maar een gang nodig.

Geplaatst in Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Tweede werkdag na coronastop

De vrijwilligers zitten bij goed weer buiten. Binnenkort gaat het honk in de verbouw, tot minstens eind van het jaar. Tineke gaat onderzoeken waar het gereedschap e.d. kan worden ondergebracht, voor het toiletteren een Dixie.
Rudmer stemt de werkzaamheden af, aannemers m.b.t project Natuurherstel zijn in het veld aan het werk dus geen dingen dubbel doen. De adderoverwinteringsplekken worden aangepakt na een korte inventarisatieronde gaan de vrijwilligers aan de slag..


Geplaatst in Munitiedepot, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Vrijwilligers, Zomer | Een reactie plaatsen

Kerkuilen als hang jongeren

De jonge kerkuilen hangen ‘s-avonds en ‘s-nachts rond in de buurt van de schuur.

Geplaatst in Kerkuil, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vogels, Zomer | 1 reactie