Algemene info Mantingerveld en vrijwilligers

Drentse heideschapen 18 april 2020

!! ACTUEEL !!
Fotoalbums en PDF van het Project Brongebied Oude Diep.

Duiker Steendervalsweg vervangen en verbreden watergang naar de Hoogeveenseweg 4-7 februari 2020

Waterberging Hamslag

Project Brongebied Oude Diep, watergangen en berging Broekstreek

PDF Projectplan Brongebied Oude Diep

Verlengde Middenraai herinrichting

Nieuwsbrief Oude Diep april 2020 WDODelta

Update Prolander april 2020 Verlengde MiddenraaiOns verzorgingsgebied, Mantingerveld (Martensplek, Lentsche Veen, Hullenzand, Groote Veld, Koolveen, Mantingerveld (Mantinger- en Balingerzand) en Mantingerbos en -weiden.

De Mantingerveldgroep heeft nu zelf de organisatie op zich genomen met Erica Bemener als aanspreekpunt; ericabemener@gmail.com

Erica Bemener is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Inventariseert samen met Marike van de Paauw (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst.   E-mail: ericabemener@gmail.com

Marike van de Paauw, m.vanderpaauw@natuurmonumenten.nl 0613650433 is de coördinator natuurbeheer Mantingerveld en Mantingerbos en -weiden.

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Tineke Bouwmeester; t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandel

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Jonge kerkuilen

Eens poolshoogte genomen bij de jonge kerkuilen, het zijn er vier en gezond. Braakballen en links een voorraadje van vier muizen. #mantingerdijk

Geplaatst in Kerkuil, Lente, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vogels | Een reactie plaatsen

Zwerfstenen waterberging Binnenveld

Helemaal top! Had bij het waterschap WDODelta gevraagd de uit de ontgraven bergingen gekomen zwerfstenen bij de bergingen te plaatsen in het kader van de geologische historie van het gebied. Dat is dus nog goed gekomen, blij mee. Bij dit soort projecten wat meer afstand nemen van al de technologische aspecten en breder kijken. Landschap, natuur, cultuurhistorie enz.

Geplaatst in Algemeen, Binnenveld, Hydrologie, Lente, Mantingerbos en -weide, Mantingerveld, Waterberging Binnenveld, Waterhuishouding | Een reactie plaatsen

Heidekoeien op het Mantingerveld 2020

Ben de heidekoeien op gaan zoeken zag er steeds maar twee. Ze liepen aan het fietspad Koolveen-Stienkamp. Vijf koeien en drie kalveren.

De middelste koe is oplettend, kijkt om waar de kalveren blijven en wat ik doe.

Gezien, de koe gaat ze ophalen.

Twee terecht nog een.

Een kalf in diepe rust.

Geplaatst in Grazers, Heidekoe, Koolveen, Lente, Mantingerveld, Stienkamp | Een reactie plaatsen

Drie, vier?

Drie, vier? Of is dat rechts van de kop van de ouder een vierde? Zo te zien wel.

Geplaatst in Bij de buren, J.B. Kanweg, Lente, Mantingerdijk 12, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Ooievaar, Vogels | Een reactie plaatsen

Bonte vliegenvanger II

Dit wordt weer een projectje. De bonte vliegenvangers zitten nu beide bij de nestkast, een zingt ergens boven het nestkastje in de eik.

Zang:  http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&menuentry=soorten&id=368&tab=multimedia

De ander steeds op en rond het kastje en vangt af en toe een insect. Wat takjes gesnoeid voor een beter zicht vaaf de veranda.https://www.vogelvisie.nl/soort/bonte_vliegenvanger.php

Zicht een beetje vrijgemaakt kan ik de boel volgen vanaf de veranda.

Geplaatst in Bonte vliegenvanger, Lente, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vogels | Een reactie plaatsen

Bonte vliegenvanger

Het nieuwe vogelhuisje hangt nog geen uur of de Bonte vliegenvanger claimt hem al. Op, voor en in het huisje. Zingend in de buurt.

 

Geplaatst in Bonte vliegenvanger, Lente, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Nestkastjes, Vogels | Een reactie plaatsen

Jong bij ooievaars

Het eerste jong gezien bij de ooievaars aan de Mantingerdijk. Verder stond de ooievaar het nest op te ruimen. Gooide rommel uit het nest.


Geplaatst in J.B. Kanweg, Lente, Mantingerdijk, Mantingerdijk 12, Mantingerveld, Ooievaar, Vogels | Een reactie plaatsen