Puin veldweg 1 verwijderen

Veldweg, naast Verlengde Middenraai 17 wordt ontdaan van puin, toplaag is apart gelegd; zode, grond en stenen. Uit de weg worden de stenen uitgezeefd en afgevoerd naar een verzamel plek. Het fijnere puin wordt in een tweede slag afgevoerd. Hier geen asbest te zien. Is gecontroleerd, puin wordt gerecycled tot bouwstof.
Deze bouwstof wordt onder andere gebruikt als funderingsmateriaal in bouwprojecten, voor de aanleg van wegen en voor het ophogen van dijken. Het recyclen van puin is belangrijk voor het behoud van grondstoffen, zoals grind. Door puin te recyclen hoeft er minder gemijnd te worden naar grind. Meekelermeersche Veen/Verlengde Middenraai, Mantingerveld

Geplaatst in Herinrichting Verlengde Middenraai, Lente, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai, Vervuiling | Een reactie plaatsen

Gele kwikstaart

Zingende gele kwikstaart op een berg grond bij Verlengde Middenraai 17.


Geplaatst in Gele kwikstaart, Lente, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Verlengde Midderaai, Vogels | Een reactie plaatsen

Diepte sloot huispercelen Verlengde Middenraai

Sloot huisperceel No. 15 loopt langzaam vol. De buurtbewoners verbaasden zich afgelopen dinsdag over de diepte, veld op 15.81m +NAP, sloot 2,5 m diep, bodem dan op 13.31m +NAP, afvoeren op de Middenraai lijkt moeilijk. Water Middenraai gemiddeld op 14.57m +NAP. Vandaag 14.70m +NAP, water wordt vanwege de droogte omhoog gepompt. Het afvoeren van water kan dus pas als het hoger staat dan de Middenraai en afhankelijk van de hoogte van de duiker. Sloot fungeert denk ik meer als tijdelijke wateropslag. Vraag gesteld hier over aan Prolander.
Op 22 februari 2022 na zware regen, hoog water op 14.70m +NAP.

NAP hoogtes van Actueel Hoogtebestand Nederland.

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Geplaatst in Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), Hydrologie, Lente, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai, Waterhuishouding | Een reactie plaatsen

Start Herinrichting Meekelermeersche Veen / Verlengde Middenraai

De officiële start van de herinrichting MeekelermerscheVeen/ mVerlengde Middenraai met sprekers van Prolander, Jan Gorter Natuurmonumenten, gedeputeerde Henk Jumilet. Henk benoemd in de Orde van De Goudplevier voor zijn inzet voor de natuur. Al een stuk afwatersloot gegraven met natuurvriendelijke oever en waterkerenddijkje met keileem in de kern. Vroeger alles door arbeiders met de hand ontgonnen met toen een enkele bestuurder. Nu met machines en veel bestuurders met de symbolische schop.

Verlengde Middenraai met sprekers van Prolander, Natuurmonumenten, gedeputeerde Henk Jumilet. Henk benoemd in de Orde van De Goudplevier voor zijn inzet voor de natuur. Al een stuk afwatersloot gegraven met natuurvriendelijke oever en waterkerenddijkje met keileem in de kern. Mantingerveld

Geplaatst in Bodem, Herinrichting Verlengde Middenraai, Lente, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai, Waterhuishouding, Weides Verlengde Middenraai | Een reactie plaatsen

Vijf eieren bij de kerkuilen

Zaterdag 14 mei, 21.20 uur in de kerkuilkast gekeken, vijf eieren. De kast is in tweeën gedeeld door een laag plankje. Het deel links met de eieren, netjes schoon. Enkele braakballen. Het rechter deel vol met braakballen. Beide kerkuilen zitten overdag in de nestkast en vlogen uit door het kijken. Normaal vliegt de kerkuil bij de schemering uit. Hoor dan de merelshun alarm roep.

Geplaatst in Kerkuil, Lente, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Nestkastjes, Vogels | Een reactie plaatsen

Zwerfsteen

Zwerfsteen uit de keileemlaag aan de Verlengde Middenraai aan de kant van de boswachterij Gees, Mekelermeer, Ecologische Verbindings Zone.
De bouwvoor ca. 35cm is afgegraven voor het ophogen van een particulier perceel. Wat je ziet zijn volgens mij sporen van het ploegen (dwars) en van een drainagebuis, die nog 50cm dieper ligt. Dit was de enige zwerfsteen in dit hele stuk. Lijkt mij een conglomeraat, zitten zowel lichte als donkere stukjes in. Is zwaar en vrij hard en brokkelde niet. Lijkt mij een conglomeraat verder reikt mijn kennis niet. Mantingerveld

Geplaatst in Bodem, Boswachterij Gees, Herinrichting Verlengde Middenraai, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai, Zwerfstenen | Een reactie plaatsen

Definitief detailontwerp Mantingerdijk 7

In navolging op het locatiebezoek van o.a. de deelprojectleider Prolander en de aannemer Fuhler tref je in de bijlage het definitieve detailontwerp. Wij gaan er vanuit u hiermee passend te hebben geïnformeerd en je wordt zoals besproken nader bericht over het moment waarop de uitvoering start.
Rond het perceel een Landschapelijke kade van ca. 38 cm hoog en een nieuw raster.

Geplaatst in Herinrichting Verlengde Middenraai, Lente, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Prolander, Verlengde Midderaai, Waterhuishouding | Een reactie plaatsen

A.S. Maandag de officiële start

We gaan van start met de herinrichting van het gebied Mekelermeerse Veen/Verlengde Middenraai. Daarom organiseren we op maandag 16 mei 2022 een openingshandeling ter gelegenheid hiervan. U bent van harte uitgenodigd. Tijdens de openingshandeling luiden we het project in met gedeputeerde Henk Jumelet, Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gemeente Midden-Drenthe, Staatsbosbeheer, aannemer Fuhler en Prolander.

De openingshandeling vindt plaats op 16 mei 2022, 14.50 – 15.30 uur, op de Verlengde Middenraai 15 (7938 PA, Nieuw-Balinge), Voor vragen kunt u contact opnemen met oudediep@prolander.nl

Geplaatst in Bebording, Herinrichting Verlengde Middenraai, Lente, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Laatste bulldozer werk

Met meten wordt de meeste tijd versleten. Vrijdagmiddag laatste bulldozerwerk volgende week afwerken met de kraan.

Geplaatst in Herinrichting Verlengde Middenraai, Lente, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Verlengde Middenraai no. 17

No.17, mooie zwarte grond voor de tuin wordt nog afgeschraapt en aangebracht. Zand in de water afvoersleuven en voor de paden wordt aangevuld. Altijd nieuwsgierige kijkers. De natuur wordt groen op het Mantingerveld is altijd wat te doen.

 

Geplaatst in Herinrichting Verlengde Middenraai, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen