Programma vrijwilligers

↑  Schapen Verlengde Middenraai

In heel Drenthe geldt op de hei en in het bos,

uw hond moet vast en de wolf mag los.

Lévi Weemoedt

Voor het weer:  Weerstation KNMI Hoogeveen:

Gebieden natuurmonumenten:   Kaart gebieden Natuurmonumenten

Volgende werkdag  22 november 2018,  

9.00 uur koffie op het honk, wintertijd

Werkpakket

 1. Twee greppels vrij maken van overhangend hout, t.b.v. schonen greppels Eising aan de Palts/Ekkelkampen.
 2. Idem houtwal Wijsterseweg, links bij het “zwembad” aan de kant van de ruigeakker/Mantinge.
 3. Koel aan de Schiphorsten, twee poelen aan de Wijsterseweg, twee poelen aan de Mantingerdijk (lopen nog schapen in).
 4. Opruimen hut materiaal bij de gaslocatie Koolveen. Tijdelijk opslaan depot of direct wegbrengen.
 5. Opruimen rommel Hoogeveense weg/Haarweg, precieze locatie? Punt 4 en 5 samenvoegen: ophalen en afvoeren of opslaan op het honk.
 6. Aan de Haarweg heeft Dolmans de draad vrijgemaakt. De takken liggen in het veld. Deze takken op hopen langs de Haarweg leggen met onderzijde naar de weg toe.
 7. Verwijderen raster om bosje t.o. het MMC
 8. Twee draden toevoegen aan raster Lentsche veen bij de golfbaan. Daarna pas
 9. Prikkeldraadraster verwijderen om uitgerasterd bosje Lentsche veen / tegen de Golfbaan. Heeft geen planning.
 10. Verwijderen raster langs de Koolveen tussen de veeroosters (pas als de dieren weg zijn!)
 11. Raster rondom J. Vissia , Hullenzandweg 6 aanleggen. Andre verzorgt de hoekpalen
 12. Vullen korf tbv dak plaggenhut. Han laat rol met maaisel aanvoeren naar MMC. Fré Strating zal er voor zorgen dat er een aantal korven aangevoerd worden bij het MMC bij magazijn A6.
 13. Aanpassingen raster bij perceel Wolf aan Koolveen en bij de veeroosters
 14. Raster uitrollen Gallagherraster een of twee onderdraden aan buitenzijde Lentsche veen / tegen de Golfbaan, achter uit gerasterd bosje. Andre verzorgt de bevestiging en aansluiting met andere draden. Graag laten weten als dit gereed is. Planning svp voor 1 mei 2019.
 15. Prikkeldraadraster verwijderen om uit gerasterd bosje Martensplek tegenover MMC. Heeft geen planning.
 • Raster vrijstellen Hoogeveenseweg, bosmaaier.
 • Patrouillepad munitiedepot aan de binnenzijde maaien.
 • Martensplek opruimen van vorige keer (is een bende) en restant afzetten na broed seizoen.
 • Jeneverbesstruweel in de knel: verwijderen van berkenopslag grove den op op de Achterste Kneipe, rechts van de ingang Mantingerdijk. Afstemmen met PAS maatregelen.
 • Opslag grove den op laagte Mantingerveld (rode route tussen ven en klaphekje Stienkamp/Koolveen).
 • Amerikaanse vogelkers weghalen in de Noordlagerbos.
 • Opslag op de heide Mantingerveld bij de ingang Mantingerweg Nieuw Balinge afzetten.
 • Adder hibernaculum, nalopen 11 gedeeltelijk al gedaan en jaarlijks no 1 aan de Hoogeveenseweg.
 • Opslag poelen verwijderen, Wijsterseweg en Mantingerdijk de zwaarst begroeide en Schiphorsten/Binnenveld. Eens in de vijf jaar.
 • Boom oude hek Heirweg gebruiken voor landhek Mantingerdijk t.o. parkeerplaats.
 • Rasters poelen Wijsterseweg controleren en herstellen.
 • Adder hibernaculum (adder overwinteringsplekken) no. 8, 2 is te veel voor de vrijwilligers. Wordt uitbesteed
 • Adder hibernaculum 5 en 6. Wordt uitbesteed

Werk ingebracht door Han Duyverman.

 • Japanse duizendknoop 3 of 4 maal per jaar maaien en maaisel in plastic zakken stoppen ter destructie.
 • Verplaatsen barakken. Door nieuwe ontwikkelingen is daar voorlopig geen sprake van.
 • Assisteren bij het maken en vullen met heidemaaisel van korven op het dak van de plaggenhut, onder leiding van Fré Strating
 • Raster rondom perceel Hullenzandweg 6 
 • Schilderen betonblokken ingang munitiedepot in geel.
 • Verwijderen invasieve soorten jaarlijks: reuze berenklauw Wijsterseweg en Verlengde Middenraai, Balsemien Voscheheugte.
 • Raster plaatsen Koolveen, van Koolveenweg langs het gas station tot de te verplaatsen veerooster. Rudmer roept af.
 • Tak aan de Stienkamp hangt los. Niet bereikbaar met onze middelen??

Bart van Lienden is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Hij inventariseert samen met Han Duyverman (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst. Deze is te vinden op Bart’s Blog Mantingerveld

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Bart van Lienden;  javanlienden@live.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandeld

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Houtwallen Schiphorsten naar de Palts |Mantinge

Twee houtwallen tussen de Schiphorsten en de Palts, Mantinge gaan we a.s. donderdag wat opkronen. Takken maken het schouwen van de sloot moeilijk.

De houtwallen zijn in de ruilverkaveling in de zestiger jaren van de vorig eeuw aangeplant en in de tijd overgegaan naar Natuurmonumenten.

Geplaatst in Bomen, Herfst, Houtwal, Mantingerbos en -weide, Schiphorsten | Een reactie plaatsen

Overhangend hout verwijderen

Houtwal tussen het Oude Diep en een akker aan de Wijsterseweg gaan we binnenkort wat opkronen. Takken maken het schouwen van de sloot moeilijk.

Geplaatst in Herfst, Mantingerbos en -weide, Wijsterseweg | Een reactie plaatsen

Essentaksterfte Schoolpad

Essentaksterfte van de essen aan het Schoolpad Mantinge – Balinge, wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel met de naam Hymenoscyphus fraxineus (vals essenvlieskelkje). Deze schimmel wordt ook vaak nog aangeduid met de oude naam Chalara fraxinea. H. fraxineus is een invasieve exoot en is nauw verwant aan het inheemse Essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus), een schimmelsoort die als saprofyt op afgevallen bladstelen van de es leeft.

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/bomen-fruit/10-vragen-over-Essentaksterfte.htm

Essen met de ziekte zijn geblest.

De gebleste essen worden gekapt. De gewone es is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond. Hier op armere grond is de es gevoeliger voor de ziekte. Door het kappen komt er meer licht en zal de ondergroei opbloeien.

Takken zijn afgestorven.

De schimmel H. fraxineus infecteert de bomen via het blad. De eerste symptomen bestaan uit bladvlekjes gevolgd door verkleuring van de nerven en het geheel of gedeeltelijk afsterven van het geïnfecteerde blad. Als de aantasting doorzet, groeit de schimmel via de bladsteel de twijgen in waar ook de bast en het cambium worden aangetast. Dit leidt tot verstoring van de sapstroom wat zichtbaar wordt door verdord blad in de kroon van aangetaste essen in de loop van het groeiseizoen en afsterving van twijgen of zelfs delen van de kroon. Kenmerkend zijn ook de langgerekte afgestorven plekken in de bast rondom de aanzet van geïnfecteerde twijgen en de karakteristieke bruinverkleuring van afgestorven twijgen.

Langgerekte afgestorven plekken in de bast

 

Geplaatst in Balinge, Bomen, Broekstreek, Es, Herfst, Mantingerbos en -weide, Schoolpad | Een reactie plaatsen

Schoolpad Balinge – Mantinge

Dorpsrondje vanaf de Schiphorsten via Roefzienpadtie en het schouwpad van de gekanaliseerde Oude Diep en het Schoolpad terug naar de Schiphorsten.

Begin Roefzienpadtie aan de Schiphorsten.

Roefzienpadtie

Kruising

Schouwpad gekanaliseerde Oude Diep richting Heirweg.

Klimop aan het schouwpad

Bessen zijn gevormd van de klimop.

Moeten nog kleuren.

Kardinaalsmuts aan het schouwpad

Kardinaalsmuts

Schoolpad

Oude eik Schoolpad

Geplaatst in Bij de buren, Broekstreek, Herfst, Mantingerbos en -weide, Schoolpad | Een reactie plaatsen

Populier Binnenveld

Populier uit de zelfde tijd als die aan de Windhorst. Enorme boom tornt boven de elzen uit.

Met zomer- en winterstormen waaien er nog al eens takken uit. In de zomer met het blad eraaan is de boom extra kwetsbaar voor harde wind vaak bij onweersbuien.

Wat schade van uitgewaaide takken.

Geplaatst in Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Nieuwe peilbuis Mantingerweiden

Aan de rand van de Achterste Stukken, Mantingerweiden wordt ook een peilbuis gezet in het kader van het project Brede Kijk Oude Diep (rode pijl).

Aan de rand van het natuurgebied en cultuurlanden.

Eerst wordt er geboord met de Edelmanboor dan met zoals hier een pulsboor.

Een pulsboor is een hole koker die, aan een te verlengen stang, op en neer wordt gehaald. Met water wordt ook grond omhoog gehaald. De hulpbuis zakt steeds dieper tot de gewenste diept is bereikt hier 3,5 meter.

Pulsboor wordt geleegd. In de volgorde van de boringen wordt de grond gestort.


Door de volgorden van het boringsmateriaal te beschouwen kunnen de respectievelijke grond lagen worden herkent, bouwvoor, dekzand, keileem, grindig zand enz.

Volgende boor sessie.

Filterzand vvor het aanvullen van het boorgat. En Cebogel QSE, Voor o.a. herstellen van doorboorde of beschadigde kleilagen

Hulpbuis is verlengd.

Peilbuis met filtersok.

Peilbuis is aan de onderkant over ongeveer een meter geperforeerd. De filtersok voorkomt dat er slip en zand in de peilbuis komt.

Nog na boren met een lepelboor.

Plaatsen peilbuis.

Geplaatst in Achterste Stukken, Herfst, Mantingerbos en -weide | Een reactie plaatsen

Activiteit aan de Windhorst

Zie een paar auto’s staan aan de Windhorst. Even gaan kijken, Arcadis is een peilbuis aan het plaatsen (rode pijl). Uitbreiding van de peilbuizen in een groot gebied in het kader van Brede Kijk Oude Diep. Verbetering van de waterhuishouding (o.a. natuurgebieden) en het herstellen van de loop van het Oude Diep.

Arcadis aan de Windhorst Mantingerweiden

In een open stukje “nieuw” bos aan de rand van het Noordlagebos wordt een nieuwe peilbuis gezet.

Peilbuis is ingemeten met gps en NAP hoogte is bepaald. Datalogger wordt binnenkort geplaatst.

Mantel- en peilbuis zijn gezet. Buis wordt leeg gepompt tot er schoon water uitkomt.

Overzicht van het hele gebied Brede Kijk Oude Diep. Groen bestaande peilbuizen, rood voorgestelde nieuwe.

Geplaatst in Herfst, Hydrologie, Mantingerbos en -weide, Noordlagebos, Waterhuishouding, Waterpeilen, Windhorst | Een reactie plaatsen