Programma vrijwilligers

↑  Heidekoeien Mantingerveld

Wie kan z’n leven doorbrengen met te kijken naar al deze dingen, die zich steeds herhalen, wie kan blijven verlangen naar niets? Hopen op een God die er niet is?

Titaantjes, Nescio.

Voor het weer:  Weerstation KNMI Hoogeveen:

Gebieden natuurmonumenten:   Kaart gebieden Natuurmonumenten

Werkdagen 2018

Volgende werkdag  30 augustus

Werk ingebracht door Han Duyverman.

 • Verwijderen / uitsteken berenklauw in een perceel aan de Ekkelkampen / hoek Heirweg, ingang bij de Heirweg.
 • Japanse duizendknoop 3 of 4 maal per jaar maaien en maaisel in plastic zakken stoppen ter destructie.
 • Verplaatsen barakken. Door nieuwe ontwikkelingen is daar voorlopig geen sprake van.
 • Assisteren bij het maken en vullen met heidemaaisel van korven op het dak van de plaggenhut, onder leiding van Fré Strating
 • Poel aan de weg naast Hullenzandweg 6 (Johan Vissia) opschonen
 • Raster rondom perceel Hullenzandweg 6
 • Herstellen bord Mantingerveld aan de Mantingerdijk, Twee palen “wandelroute”, grote boor, tussenlat.
 • Schilderen betonblokken ingang munitiedepot in geel.
 • Verwijderen invasieve soorten jaarlijks: reuze berenklauw Wijsterseweg en Verlengde Middenraai, Balsemien Voscheheugte.
 • Raster plaatsen Koolveen, van Koolveenweg langs het gas station tot de te verplaatsen veerooster. Rudmer roept af.

Werkpakket 2018 werkzaamheden na het broedseizoen

 • Patrouillepad munitiedepot aan de binnenzijde maaien. Eens per jaar.
 • Lariks opslag hoek Haarweg/Hoogeveenseweg verwijderen na broedseizoen.
 • Martensplek opruimen van vorige keer (is een bende) en restant afzetten na broed seizoen.
 • Tak aan de Stienkamp hangt los. Niet bereikbaar met onze middelen??
 • Poelenploeg kan ook weer aan de slag, hoog water nog even wachten.
 • Jeneverbesstruweel in de knel: verwijderen van berkenopslag op en rond het geplagde gedeelte (nawerk) ook op de Achterste Kneipe, rechts van de ingang Mantingerdijk. Afstemmen met PAS maatregelen.
 • Palen verwijderen Mantingerbos en -weiden: NM ze kraantje in, Gator voor het afvoeren van de palen. Bruikbare palen apart houden.
 • Opslag grove den op laagte Mantingerveld (rode route tussen ven en klaphekje Stienkamp/Koolveen).
 • Amerikaanse vogelkers weghalen in de Noordlagerbos.
 • Opslag op de heide Mantingerveld bij de ingang Mantingerweg Nieuw Balinge afzetten.
 • Adder hibernaculum, nalopen 11 gedeeltelijk al gedaan en jaarlijks no 1 aan de Hoogeveendeweg.
 • Opslag poelen verwijderen, Wijsterseweg en Mantingerdijk de zwaarst begroeide en Schiphorsten/Binnenveld. Eens in de vijf jaar.
 • Boom oude hek Heirweg gebruiken voor landhek Mantingerdijk t.o. parkeerplaats.
 • Rasters poelen Wijsterseweg controleren en herstellen.
 • Adder hibernaculum (adder overwinteringsplekken) no. 8, 2 is te veel voor de vrijwilligers. Wordt uitbesteed
 • Adder hibernaculum 5 en 6. Wordt uitbesteed

Verder openstaand werk

 • Japanse duizendknoop Haarweg wordt door derden afgegraven??

Taken en verantwoordelijkheden Mantingerveldgroep 01-02-2018

Poelenploeg: Gijs van der Kroon, Harm Koopman, Meindert Helms, Sita Hofman

Werkzaamheden: zie beschrijving Bart

Rasterploeg: Harm Koopman (Mantingerzand), Jan Vaartjes en Albert Ham(Lentse Veen, Hullenzand en Mantingerbos en -weiden) .

Klus kan ook op andere dagen uitgevoerd worden, zorg dat je op dat moment wel herkenbaar bent als vrijwilliger van Natuurmonumenten (spanningsmeter mee).

Bebording: Erica Bemener met assistentie.

Voor aanvang seizoen schoon maken en checken op volledigheid.

Werkplaats/gereedschap: Jan Vaartjes

Onderhoud, schoonmaak, slijpen.

Motorkettingzagen: Bart van Lienden, Dick Hakkers

Albert Ham staat op de lijst voor cursus MKZ basis in het najaar 2018

Onderhoud, schoonmaken, slijpen machine hoort bij het zagen.

Bosmaaien: Harm Koopman, Albert Ham.

Onderhoud machine hoort bij het bosmaaien.

Ook bij bosmaaien dient altijd beschermende kleding gedragen te worden.

Bart van Lienden is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Hij inventariseert samen met Han Duyverman (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst. Deze is te vinden op Bart’s Blog Mantingerveld

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Bart van Lienden;  javanlienden@live.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandeld

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Mepper hooilanden

Het water staat laag. Grote groep grauwe ganzen, een tiental nijlganzen.

Geplaatst in Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Laatste snee

Vandaag nog en kaatste keer gemaaid.

Geplaatst in Mantingerveld, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Kleine ratelaar Rhinanthus minor

In de Mantingerweiden aan het Binnenveld bloeit de kleine ratelaar nog. Kenmerkend is de paarse (of witte) tand aan de bovenlip.

http://www.wildebloemen.info/pages%20bloemen/K/kleine%20ratelaar.php

Geplaatst in Flora | Een reactie plaatsen

Oude Diep met 2 toppereenden

Twijfel nog een beetje: topper- of tafeleenden♀. Door het wit aan de basis van de snavel ga ik voor toppereenden. Oude Diep aan de Wijsterseweg, Mantingerbos en -weiden.

Geplaatst in Herfst, Mantingerbos en -weide, Wijsterseweg | Een reactie plaatsen

Hooi en braakbal

Aan de Windhorst, Mantingerweiden is gemaaid en het hooi in balen verpakt. Op een van de rollen een braakbal van een kerkuil.

Braakbal kerkuil

Braakbal

Geplaatst in Herfst, Kerkuil, Mantingerbos en -weide, Vogels, Windhorst | Een reactie plaatsen

Braakbal reiger

Op de stuw bij Garminge ligt een braakbal van een reiger. Thuis uitgeplozen en twee schilden van de zwarte watertor en veel haar van een mol of muis.

Geplaatst in Braakbal, Kerkuil, Reiger, Vogels | Een reactie plaatsen

Muskusrat bestrijding

In de afvoersloot van de Spekdiek naar de stuw bij Garminge 16 muskusrat klemmen. Het waterschap vangt ze weg vanwege de schade aan de oevers.

Aan de zandige bodem is de uitzwemplek te zien van hun onderwateringang.

De grote duiker aan het begin van de Spekdiek daar is een vangkooi geplaatst.

Geplaatst in Algemeen, Herfst, Mantingerbos en -weide, Spekdiek | Een reactie plaatsen