Programma vrijwilligers

↑  Vorst en sneeuw op het de Achterste Kneipe 28 februari -9 C tot -6,5C

Wat is de zin van het leven? Nadenken over de zin van het leven.

Voor het weer:  Weerstation KNMI Hoogeveen:

Gebieden natuurmonumenten:   Kaart gebieden Natuurmonumenten

Werkdagen 2018

Volgende werkdag  26 april

 • Bebording controleren, schoon maken en herstellen.
 • Opruimen van nog wat glas bunker.
 • Rastercontrole en herstel.

Werkpakket 2018

 • Martensplek opruimen van vorige keer (is een bende) en restant afzetten.
 • Poelenploeg kan ook weer aan de slag, hoog water nog even wachten.
 • Jeneverbesstruweel in de knel: verwijderen van berkenopslag op en rond het geplagde gedeelte (nawerk) ook op de Achterste Kneipe, rechts van de ingang Mantingerdijk. Afstemmen met PAS.
 • Raster plaatsen Koolveen, van Koolveenweg langs het gas station tot de te verplaatsen veerooster.
 • Palen verwijderen Mantingerbos en -weiden: NM ze kraantje in, Gator voor het afvoeren van de palen. Bruikbare palen apart houden.
 • Opslag grove den op laagte Mantingerveld (rode route tussen ven en klaphekje Stienkamp/Koolveen).
 • Amerikaanse vogelkers weghalen in de Noordlagerbos.
 • Opslag op de heide Mantingerveld bij de ingang Mantingerweg Nieuw Balinge afzetten.
 • Adder hibernaculum, nalopen 11 gedeeltelijk al gedaan en jaarlijks no 1 aan de Hoogeveendeweg.
 • Opslag poelen verwijderen, Wijsterseweg en Mantingerdijk de zwaarst begroeide en Schiphorsten/Binnenveld. Eens in de vijf jaar.
 • Hek Ekkelkampen, planken los.
 • Boom oude hek Heirweg gebruiken voor landhek Mantingerdijk t.o. parkeerplaats.
 • Rasters poelen Wijsterseweg controleren en herstellen.
 • Adder hibernaculum (adder overwinteringsplekken) no. 8, 2 is te veel voor de vrijwilligers. Wordt uitbesteed
 • Adder hibernaculum 5 en 6. Wordt uitbesteed

Verder openstaand werk

 • Japanse duizendknoop Haarweg wordt door derden afgegraven.

Taken en verantwoordelijkheden Mantingerveldgroep 01-02-2018

Poelenploeg: Gijs van der Kroon, Harm Koopman, Meindert Helms, Sita Hofman

Werkzaamheden: zie beschrijving Bart

Rasterploeg: Harm Koopman (Mantingerzand), Jan Vaartjes en Albert Ham(Lentse Veen, Hullenzand en Mantingerbos en -weiden) .

Klus kan ook op andere dagen uitgevoerd worden, zorg dat je op dat moment wel herkenbaar bent als vrijwilliger van Natuurmonumenten (spanningsmeter mee).

Bebording: Erica Bemener met assistentie.

Voor aanvang seizoen schoon maken en checken op volledigheid.

Werkplaats/gereedschap: Jan Vaartjes

Onderhoud, schoonmaak, slijpen.

Motorkettingzagen: Bart van Lienden, Dick Hakkers

Albert Ham staat op de lijst voor cursus MKZ basis in het najaar 2018

Onderhoud, schoonmaken, slijpen machine hoort bij het zagen.

Bosmaaien: Harm Koopman, Albert Ham.

Onderhoud machine hoort bij het bosmaaien.

Ook bij bosmaaien dient altijd beschermende kleding gedragen te worden.

Bart van Lienden is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Hij inventariseert samen met Han Duyverman (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst. Deze is te vinden op Bart’s Blog Mantingerveld

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Bart van Lienden;  javanlienden@live.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandeld

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Het is lente

Huwelijksrapportages worden vaak op het Mantingerzand gemaakt. Vandaag met een oude Volkswagenbus. Van harte een natuurlijk huwelijk gewenst. Hebben het hek weer netjes gesloten.

Geplaatst in Algemeen, Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Neil Young & The World vs. Monsanto, GMO & Glyphosate

Gras kleurt oranje. Roundup op een akker direct naast de natuur. Beide partijen worden gesubsidieerd. De een om te boeren, de ander om de natuur in stand te houden. Twee keer deels weggegooid geld.

Roundup – GMO & Glyphosate – Monsanto Akker aan de Wijsterseweg en grenzend aan het natuurgebied.

 


Neil Young & The World vs. Monsanto, GMO & Glyphosate

Geplaatst in Bij de buren, Gif en vervuiling | Een reactie plaatsen

Wilde en zoete kers aan de Windhorst

Wilde kersen bloeien aan de Windhorst-Binneveld

Zoete kers aan de Windhorst dik in de knop.

Zoete kers aan de Windhorst dik in de knop.

Geplaatst in Flora, Kersen | Een reactie plaatsen

Wat ik zo tegen kwam.

Nog wat voorjaarsbodes en wat ik zo tegen kwam.

Sleedoorn bloeit

Kikkerdril Oude Diep, langs Mantimngerbos

Stuw Oude diep Wijsterseweg. water is al flink gezakt

Hout afgezet poel aan de Wijsterseweg.

Geplaatst in Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Witte klaverzuring Voscheheugte

Zoals ieder jaar massale bloei van de Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) in het bos naast Voscheheugte.

Witte klaverzuring (Oxalis acetosella)

Witte klaverzuring (Oxalis acetosella)

De witte klaverzuring (Oxalis acetosella) is een plant uit de klaverzuringfamilie (Oxalidaceae). Het is een kleine plant die voorkomt in bossen en heggen, op vochtige plaatsen. Het is een eenjarige of een meerjarige plant. De bladeren doen aan iets aan die van klaver (Trifolium) denken, maar ze zijn bleker groen van kleur. De stengels ontspringen uit de wortelstok en kruipen min of meer. Elke bloemsteel draagt een bloem met twee schutblaadjes. Klaverzuring bevat oxaalzuur en kaliumoxalaat en heeft een zure smaak. De bloem is wit en heeft lila adertjes en gele vlekken aan de voet van de kroonblaadjes. De lengte van de bloemblaadjes is 0,8-1,5 cm. Witte klaverzuring bloeit alleenstaand in april en mei. Het blad is geel geelgroen en drietallig. De plant draagt een doosvrucht van 3-4 mm lang. De zaadjes zijn lichtbruin.

Geplaatst in Lente, Mantingerveld, Voscheheugte | Een reactie plaatsen

Meer voorjaarsbloeiers

Groothoefblad, pinksterbloemen en varens.

Groot hoefblad aan het Binnenveld

Pinksterbloemen langs een sloot van het landbouwgebied grenzend aan het Tijnsbosje, Mantingerbos

Pinksterbloemen

Varens steken de kop op mantingerbos

Geplaatst in Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Neie Broekbos

In 2010 zijn de sloten gedempt en is de bosontwikkeling de Lankhorst zijn gang gegaan. Eiken, fladder iepen, hazelaars, winterlindes zijn er geplant om wat diversiteit te verhogen.

Neie Broekbos op de Lankhorst

het eerste groen breekt door. Het bos wordt ondoorzichtig.

Geplaatst in Laankhörst - Lankhorst, Lente, Mantingerbos en -weide, Neie Broekbos | Een reactie plaatsen