Programma vrijwilligers

↑  Heidekoeien Mantingerveld

Wie kan z’n leven doorbrengen met te kijken naar al deze dingen, die zich steeds herhalen, wie kan blijven verlangen naar niets? Hopen op een God die er niet is?

Titaantjes, Nescio.

Voor het weer:  Weerstation KNMI Hoogeveen:

Gebieden natuurmonumenten:   Kaart gebieden Natuurmonumenten

Werkdagen 2018

Volgende werkdag  21 juni

 • Schilderen betonblokken ingang munitiedepot in geel.
 • Verwijderen invasieve soorten jaarlijks: reuze berenklauw Wijsterseweg en Verlengde Middenraai, spring balsemien Voscheheugte.
 • Raster plaatsen Koolveen, van Koolveenweg langs het gas station tot de te verplaatsen veerooster. Rudmer roept af.

Werkpakket 2018 o.a. werkzaamheden na het broedseizoen

 • Patrouillepad munitiedepot aan de binnenzijde maaien. Eens per jaar.
 • Lariks opslag hoek Haarweg/Hoogeveenseweg verwijderen na broedseizoen.
 • Martensplek opruimen van vorige keer (is een bende) en restant afzetten na broed seizoen.
 • Tak aan de Stienkamp hangt los. Niet bereikbaar met onze middelen??
 • Poelenploeg kan ook weer aan de slag, hoog water nog even wachten.
 • Jeneverbesstruweel in de knel: verwijderen van berkenopslag op en rond het geplagde gedeelte (nawerk) ook op de Achterste Kneipe, rechts van de ingang Mantingerdijk. Afstemmen met PAS maatregelen.
 • Palen verwijderen Mantingerbos en -weiden: NM ze kraantje in, Gator voor het afvoeren van de palen. Bruikbare palen apart houden.
 • Opslag grove den op laagte Mantingerveld (rode route tussen ven en klaphekje Stienkamp/Koolveen).
 • Amerikaanse vogelkers weghalen in de Noordlagerbos.
 • Opslag op de heide Mantingerveld bij de ingang Mantingerweg Nieuw Balinge afzetten.
 • Adder hibernaculum, nalopen 11 gedeeltelijk al gedaan en jaarlijks no 1 aan de Hoogeveendeweg.
 • Opslag poelen verwijderen, Wijsterseweg en Mantingerdijk de zwaarst begroeide en Schiphorsten/Binnenveld. Eens in de vijf jaar.
 • Boom oude hek Heirweg gebruiken voor landhek Mantingerdijk t.o. parkeerplaats.
 • Rasters poelen Wijsterseweg controleren en herstellen.
 • Adder hibernaculum (adder overwinteringsplekken) no. 8, 2 is te veel voor de vrijwilligers. Wordt uitbesteed
 • Adder hibernaculum 5 en 6. Wordt uitbesteed

Verder openstaand werk

 • Japanse duizendknoop Haarweg wordt door derden afgegraven.

Taken en verantwoordelijkheden Mantingerveldgroep 01-02-2018

Poelenploeg: Gijs van der Kroon, Harm Koopman, Meindert Helms, Sita Hofman

Werkzaamheden: zie beschrijving Bart

Rasterploeg: Harm Koopman (Mantingerzand), Jan Vaartjes en Albert Ham(Lentse Veen, Hullenzand en Mantingerbos en -weiden) .

Klus kan ook op andere dagen uitgevoerd worden, zorg dat je op dat moment wel herkenbaar bent als vrijwilliger van Natuurmonumenten (spanningsmeter mee).

Bebording: Erica Bemener met assistentie.

Voor aanvang seizoen schoon maken en checken op volledigheid.

Werkplaats/gereedschap: Jan Vaartjes

Onderhoud, schoonmaak, slijpen.

Motorkettingzagen: Bart van Lienden, Dick Hakkers

Albert Ham staat op de lijst voor cursus MKZ basis in het najaar 2018

Onderhoud, schoonmaken, slijpen machine hoort bij het zagen.

Bosmaaien: Harm Koopman, Albert Ham.

Onderhoud machine hoort bij het bosmaaien.

Ook bij bosmaaien dient altijd beschermende kleding gedragen te worden.

Bart van Lienden is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Hij inventariseert samen met Han Duyverman (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst. Deze is te vinden op Bart’s Blog Mantingerveld

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Bart van Lienden;  javanlienden@live.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandeld

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Mus

Mus op de uitkijk op de brievenbus. Vangt insecten op straat en in de berm om de jongen te voeren.

Geplaatst in Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Mussen, Zomer | Een reactie plaatsen

Bijennestje

Dachten eerst aan wespen na al die berichten in media. Maar het zijn bijen. Gewone sachembij. Gat in de gevel bij de muurplaat geeft toegang boven het dakbeschot.

Geplaatst in Bij, Insecten, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Zomer | Een reactie plaatsen

Muis voor kerkuilen

Muis die de kat niet op at is voor de kerkuilen.

Geplaatst in Kerkuil, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vogels, Zomer | Een reactie plaatsen

Eikenprocessierupos

Vorige week zijn aan de Mantingerdijk meerdere bomen gemarkeerd: Pas Op Eikenprovcessierups. Vandaag zijn de nesten opgeruimd.

Mantingerdijk 12

Hoogwerkertje met stofzuiger.

Spinselnest

Nest wordt opgezogen.

Geplaatst in Bij de buren, Eik, Mantingerdijk, Mantingerveld, Zomer | Een reactie plaatsen

Eerste jonge kerkuil uitgevlogen

Gisteren avond rumoer in de tuin twee kerkuilen vliegen rond. Vermoed dat er een jong is uitgevlogen.

Hok open en meteen in de schrikhouding

Vandaag in de nestkast gekeken en inderdaad nog drie in de kast. De ringen zijn goed te zien.

Flink blazen en klakken. In de aanval.


7 mei de eerste foto van de eieren.

Zeven eieren op 4 mei 2018

 

Geplaatst in Kerkuil, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vogels, Zomer | Een reactie plaatsen

Mussen foerageren op de Mantingerdijk

Zie alleen mannetjes mussen. Foeragren op de straat en in de berm. Vrouwtjes nog aan het broeden. Tweede of derde legsel.

Dode insecten op de straat.

dode vlinder op starrt

Zaden en insecten in de berm.

Geplaatst in Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Mussen, Vogels, Zomer | Een reactie plaatsen

Luchtballon verstoort ooievaars

Gisteren avond een luchtballon, langszaam zakend verstoorde de jonge ooievaars. Kunnen al goed vliegen en keerde even later weer terug op het nest.

Luchtballon erg laag, lande nabij Nieuw Balinge.

Ooievaars keren terug.

Nummer drie

Geplaatst in Algemeen, Bij de buren, Mantingerdijk, Mantingerdijk 12, Mantingerveld, Ooievaars, Vogels, Zomer | Een reactie plaatsen