Algemene info Mantingerveld en vrijwilligers

Ingang Mantingerveld aan de Mantingerdijk

Verlengde Middenraai herinrichting

Update Prolander april 2020 Verlengde Middenraai

Fotoalbums en PDF van het Project Brongebied Oude Diep.

Project Brongebied Oude Diep, watergangen en berging Broekstreek

Duiker Steendervalsweg vervangen en verbreden watergang naar de Hoogeveenseweg 4-7 februari 2020

Waterberging Hamslag

PDF Projectplan Brongebied Oude Diep

Nieuwsbrief Oude Diep april 2020 WDODelta

 Ons verzorgingsgebied, Mantingerveld (Martensplek, Lentsche Veen, Hullenzand, Groote Veld, Koolveen, Mantingerveld (Mantinger- en Balingerzand) en Mantingerbos en -weiden.

De Mantingerveldgroep heeft nu zelf de organisatie op zich genomen met Erica Bemener als aanspreekpunt; ericabemener@gmail.com

Erica Bemener is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Inventariseert samen met Marike van de Paauw (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst.   E-mail: ericabemener@gmail.com

Marike van de Paauw, m.vanderpaauw@natuurmonumenten.nl 0613650433 is de coördinator natuurbeheer Mantingerveld en Mantingerbos en -weiden.

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Afmelden bij  Tineke Bouwmeester; t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandel

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Vrijwilligers gezocht Mantingerveld

VRIJWILLIGERSWERK IN HET MANTINGERVELD  

Natuurmonumenten is op zoek naar beheervrijwilligers voor het Mantingerveld en Mantingerbos en weiden bij Mantinge en Nieuw Balinge. Typisch Drentse landschappen met jeneverbesstruiken, een stuifzandvlakte, heide en oude vliegdennen, mooie hooilandjes en een stukje oeroud bos. Ruim 1000 hectare aan bijzondere natuur.

Op donderdagen, eenmaal per veertien dagen, wordt er gewerkt in deze gebieden door een enthousiaste groep vrijwilligers. Er worden poelen opgeschoond, recreatieve voorzieningen en rasters worden onderhouden en er wordt opslag verwijderd. Voor deze groep zijn we op zoek naar extra vrouw– mankracht.

Wie zoeken we:                                                                                                              Mensen in goede conditie, die het leuk vinden om samen in de natuur te werken en daarmee bij te dragen aan het behoud er van. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een vrijwillig coördinator voor deze groep. Voor deze functie wordt kennis van beheerwerk en het gebied erg op prijs gesteld.

Wat biedt Natuurmonumenten:  Werk in een veilige en fijne werkomgeving met een leuke club mensen.

Begeleiding, kleding, materialen en wanneer nodig de mogelijkheid tot het volgen van cursussen. Onkostenvergoeding voor vervoer.                                                                         Vrijwilligerspas voor korting op activiteiten en producten van Natuurmonumenten.               Voor meer informatie voor vrijwilligers, kijk op: https://www.natuurmonumenten.nl/

Interesse?                                                                                                                        

Stuur dan een bericht naar: Tineke Bouwmeester, boswachter coördinator vrijwilligerswerk.         t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

Geplaatst in Algemeen, Vrijwilligers | Een reactie plaatsen

Jonge grazers Martensplek

Hereford kalveren afgelopen maand geboren van Jeroen en Bertus Vos op Martensplek, Mantingerveld.

Geplaatst in Grazers, Hereford | Een reactie plaatsen

Mantingerweiden gemaaid

De Mantingerweiden zijn gemaaid. Ecologisch-, sinus-, mozaïekmaaien, hoe het hier heet weet ik niet precies, ik houd het op een vorm van mozaïekmaaien. Er is laat gemaaid zo kunnen zaden rijpen en vallen. Maaisel is afgevoerd om de weides te verschralen. Niet alles is gemaaid er zijn stroken blijven staan. Marike van der Pauw NM, Het gaat om standaard maaibeheer waarbij ongeveer 10% van het gras blijft staan. Inderdaad voor insecten om te schuilen en te overwinteren.

kunnen insecten zich verschuilen en overwinteren.

Verschralend beheer van maaien en afvoeren zal in veel gevallen nog tientallen jaren (tot meer dan 50 jaar) moeten worden toegepast alvorens er voldoende fosfaat is afgevoerd voor een bloemrijk grasland.
6.1 Hooilandbeheer versus weidebeheer als herstelbeheer
In het algemeen wordt er voor het ontwikkelen van kruidenrijke grasland geadviseerd om eerst een verschralend hooilandbeheer van maaien en afvoeren toe te passen (zie bijvoorbeeld Schippers et al. 2012). Beweiding is voor voedselrijke percelen gewoonlijk een minder goed herstelbeheer. Met beweiding kan de vegetatie weliswaar kort worden gehouden, maar dit leidt niet tot de vereiste verschraling omdat het vee de opgenomen
voedingsstoffen weer als mest deponeert op de grond. Bij maaien en afvoeren zal er dankzij de optredende verschraling uiteindelijk dan ook een ecologisch waardevoller kruidenrijk gras.


Klik om toegang te krijgen tot graslandrapport%20zandgronden.pdf

Geplaatst in Herfst, Mantingerbos en -weide, Mantingerweide, Natuurherstel | Een reactie plaatsen

Jubileum 9 jaar bij WordPress

Van 2007 tot 2010 de blog op Weblog

https://mantingerveldopweblog.wordpress.com/

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Groot hoefblad

Aan het Binnenveld sterft het blad van het groot hoefblad af. Er is ook al weer nieuw blad. Een beetje somber gezicht met toch ook wel schoonheid.

 

Geplaatst in Binnenveld, Flora, Groot hoefblad, Herfst, Mantingerbos en -weide | Een reactie plaatsen

Rondje waterbergingen

Rondje langs de waterbergingen gedaan. Bij de buren: het verbreedde Oude Diep en een stuk van het Drents Landschap, Wijsterbroek waar de bouwvoor is afgegraven en twee slenken zijn aangelegd. Bij veel waterafvoer kan het hier overstromen.

Verbreedde Oude Diep met de terug geplaatste zwerfstenen, links afgegraven deel Wijsterbroek .

Bouwvoor verwijderd Wijsterbroek, Drents Landschap

Slenk

Waterberging Hamslag de begroeiing neem langzaam toe, twee knobbel zwanen bivakkeren er al een paar dagen.

Waterberging Hamslag

Waterberging Hamslag, twee knobbel zwanen.

Waterberging Binnen veld, hier ook twee knobbelzwanen, drie aalscholvers en een groepje brauwe ganzen. In de berging nauwelijks begroeiing

Geplaatst in Aangrenzende terreinen, Bij de buren, Binnenveld, Mantingerbos en -weide, Ontwikkelingsprojecten, Waterberging Binnenveld, WDODelta, Wijsterbroek | Een reactie plaatsen

Raster poel Binnenveld plaatsen

In de weiden aan de Schiphorsten/Binnenveld is een poel met achterstallig onderhoud. Raster wordt vervangen. Opsalg verwijderd en oude palen afgevoerd. Van de poel zijn de oevers stuk gelopen. Daardoor is het grondprofiel mooi te zien: bouwvoor, ijzerhoudende grond en daar onder het dekzand/keileem.  Er wordt een inventarisatie gemaakt van poelen in de Mantingerweiden die het herstel en onderhoud, natuurwaarde kundig, waard zijn.

Geplaatst in Binnenveld, Herfst, Mantingerbos en -weide, Schiphorsten | Een reactie plaatsen

Werkvoorbereiding

Vanmorgen een rondje vrijwilligers gedaan, mis het wel. Spierklachten nemen af dus er is nog hoop. Zien of ik weer mee kan doen.
Erica en Rudmer (goede vervangers) nemen werk op. De laurierkers langs de gevel moet gesnoeid. de schilder moet erbij.

Geplaatst in Mantingerveld, Munitiedepot, Vrijwilligers | Een reactie plaatsen

Asbest verwijderen wachtgebouw

In het wachtgebouw van het munitiedepot worden de asbesthoudende vensterbanken verwijderd. Een hele operatie, delen van de kamers zijn afgeschermd en afgeplakt. Gebouw niet toegankelijk, mannen in witte pakken.

Verwijderde vensterbank

Waarschuwing en lucht afzuiging.

De gemetselde wand tussen de garage en de rest van het gebouw is afgebroken en vervangen door hout skeletbouwwand met isolatie.

Geplaatst in Mantingerveld, Munitiedepot, Renovatie Wachtgebouw | Een reactie plaatsen

Jonge ringslang Mantingerdijk 7

De eerste van dit jaar een jonge ringslang. Als we volgend jaar de composthopen leeg halen vast uitgekomen eieren van de ringslang zoals ieder jaar.

Geplaatst in Herfst, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Reptielen, Ringslang | Een reactie plaatsen