Programma vrijwilligers

Ingang Mantingerdijk ↑

Voor het weer:  Weerstation KNMI Hoogeveen:

Ons verzorgingsgebied, Mantingerveld (Martensplek, Lentsche Veen, Hullenzand, Groote Veld, Koolveen, Mantinger- en Balingerzand en Mantingerbos en -weiden.

Heb de coördinatie voorlopig neergelegd. De Mantingerveldgroep heeft nu zelf de organisatie op zich genomen met Erica Bemener is aanspreekpunt; ericabemener@gmail.com

Werkpakket

 1. Berenklauw Streijenheugte, oude locatie picknicktafel.
 2. Gat in raster MMC repareren.
 3.  Rasterpalen vervangen parkeerterrein Mantingerdijk, 13 palen
 4.  Poel Schiphorsten/Binnenveld, hout afzetten en nieuwe palen ca. 15 en prikkeldraad aanbrengen.
 5. Poelen Ekkelkampen hout afzetten. Hout op een bult zetten wordt later afgevoerd,
 6. Verwijderen rasterpalen, draad is al weg, langs de Koolveen tussen de veeroosters afstemmen met NM.
 7. Japanse duizendknoop Haarweg controleren op hergroei en uitsteken restant.
 8. Poelen vrijstellen aan de Mantingerdijk.
 9. Rasterresten om bosje Lentsche veen / tegen de Golfbaan verwijderen.
 10. Verwijderen raster om bosje t.o. het MMC.
 11. Raster rondom J. Vissia , Hullenzandweg 6 aanleggen. Andre verzorgt de hoekpalen
 12. Raster vrijstellen Hoogeveenseweg, bosmaaier.
 13. Patrouille pad munitiedepot aan de binnenzijde maaien? zitmaaier huren. eerste zien of het nog nodig is na de droge zomer. Eventueel met de bosmaaier een rondgang maken. Ook buiten het raste controleren.
 14. Martensplek opruimen van vorige keer en restant afzetten na broed seizoen.

Werk ingebracht door NM

 • Verplaatsen barakken. Door nieuwe ontwikkelingen is daar voorlopig geen sprake van.
 • Assisteren bij het maken en vullen met heidemaaisel van korven op het dak van de plaggenhut, onder leiding/coordinatie van Fré Strating. Een proef korf is gemaakt.
 • Raster rondom perceel Hullenzandweg 6 
 • Verwijderen invasieve soorten jaarlijks: reuze berenklauw Wijsterseweg en Verlengde Middenraai, Balsemien Voscheheugte.

Bart van Lienden is voorlopig even uit de running.

Erica Bemener is contactpersoon tussen Natuurmonumenten en de groep en stemt af over de werkzaamheden. Inventariseert samen met Marike van de Paauw (gebiedscoördinator) de klussen en zet deze om in een jaarlijst.   E-mail: ericabemener@gmail.com

Marike van de Paauw, m.vanderpaauw@natuurmonumenten.nl 0613650433 is de coördinator natuurbeheer Mantingerveld en Mantingerbos en -weiden.

Werklijst is te vinden op Bart’s Blog Mantingerveld

Koffie om 8.30 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.00 uur start werk (zomerperiode)

Koffie om 9.00 uur op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) – 9.30 uur start werk (winterperiode oktober – maart)

Afmelden bij  Tineke Bouwmeester; t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

Voor het programma en afgehandeld werk zie:  Werkpakket en afgehandel

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | 1 reactie

Reeen Verlengde Middenraai

Reeën aan de Verlengde Middenraai, een bok (rechts) met drie geiten.

Geplaatst in Herfst, Mekelmeersche Veen, Ree, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Koolveen overgraasbaar

Het Koolveen is sinds enige tijd overgraasbaar. Rasters zijn verwijderd en twee veerooster geplaats. Dit is de eerste keer dat ik overstekende schapen tegen kwam.

Geplaatst in Grazers, Herfst, Koolveen, Mantingerveld, Schapen, Vee | Een reactie plaatsen

Heidekoeien herkauwen

De heidekoeien nemen het ervan, herkauwen in de luwte van het bos aan de ingang van het Mantingerveld.

Geplaatst in Grazers, Heidekoe, Heidekoeien, Herfst, Mantingerdijk, Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Stikstof – WUR

Stikstof – WUR
— Lees op www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Stikstof-1.htm

Geplaatst in Mantingerveld | Een reactie plaatsen

Waterpeilen Mantingerbos en -weiden overgedragen

Nieuwe waterpeiler Mantingerbos en -weiden, Willem van de B&B Mantinger Es. Meetklokje, sleutel en kopervet straks overdragen. Met veel plezier gedaan van 2005 tot heden.
Wens Willen veel succes en plezier. https://mantingerveld.wordpress.com/?s=Waterpeilen

Geplaatst in Hydrologie, Mantingerbos en -weide, Vrijwilligers, Waterhuishouding, Waterpeilen | Een reactie plaatsen

Projectgebied Verlengde Middenraai,

Op dinsdagavond 1 oktober bezochten ruim 50 belanghebbenden de bewonersavond met betrekking tot de gebiedsinrichting in de Verlengde Middenraai. Aanwezigen dachten mee over de toekomstige inrichting van het gebied aan de hand van twee alternatieven. De schetsen lagen op tafel als basis voor een goed gesprek.

Alternatief A en B Verlengde Middenraai.

Op basis van het onderzoek van Sweco naar het grond- en oppervlaktewater, bodemopbouw, ecologie en de door omwonenden en ondernemers uit het gebied ingebrachte wensen tijdens een voorgaande bijeenkomst lagen 2 alternatieven op tafel. Bewoners en ondernemers uit het gebied gaven feedback op de schetsen. In het dorpshuis De Heugte in Nieuw-Balinge stonden experts van de provincie, het waterschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeente en Prolander klaar om vragen van omwonenden en ondernemers uit het gebied te beantwoorden en dilemma’s te bespreken. Het was een zeer nuttige avond, waarop de aanwezigen op constructieve wijze met elkaar in debat gingen. Met de inhoudelijke opbrengst wordt het voorkeursalternatief verder ingekleurd. Naast de belanghebbenden uit het gebied hebben ook de betrokken experts en de bestuurlijke adviescommissie hierin een stem.

Feedback omwonenden en ondernemers

In algemene zin vallen de toekomstplannen voor het gebied in goede aarde. Het verbinden van Boswachterij Gees met het Mantingerzand voor de ontwikkeling van nieuwe natuur wordt breed gedragen. Wel zijn er aandachtspunten waar de bewoners en ondernemers uit het gebied aandacht voor vragen. Zo maken betrokkenen zich zorgen over de toename van muggen en knutten als het gebied in de toekomst natter wordt. Ook vragen zij aandacht voor het ophogen van gronden. Waar nodig moet dit geleidelijk (akkerbouw) en met zorg gebeuren (goed materiaal). Uiteraard mogen de te treffen waterhuiskundige maatregelen in de Verlengde Middenraai niet tot overlast leiden. Het monitoren van de grondwaterstanden, zodat tijdig kan worden ingegrepen is daarom van groot belang. Bewoners geven de voorkeur aan lage vegetatie rondom de kades van hun huis. Zo behouden zij hun uitzicht. Het verplaatsen van de ijsbaan was een populair onderwerp van gesprek. Net als het realiseren van een nieuw fietspad aan de stille oostzijde van het kanaal. Bewoners zijn positief over natuurakkerbouw in het gebied en zouden de schuur van Natuurmonumenten (niet in commerciële functie) en het vee in het gebied graag intact houden. Het bouwen van een vleermuizenbunker en een gemaal met windmolen zien inwoners als een kans.

Hoe ziet de Verlengde Middenraai er straks uit?

Meer weten over het toekomstperspectief van de Verlengde Middenraai? In deze video legt boswachter Marion van Natuurmonumenten uit hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien Prolander Verlengde Middenraai . Ben je nieuwsgierig naar de 2 alternatieven? Bekijk dan de schetsen in de bijlage.
Alternatief A en B Verlengde Middenraai.

Herinrichten Verlengde Middenraai

Meer weten over de herinrichting van de Verlengde Middenraai? Lees meer over wat er precies gaat gebeuren en hoe dit proces eruit ziet.

Schermversie Verlengde Middenraai

De werkzaamheden van de Verlengde Middenraai maken onderdeel uit van een groter gebiedsproces Brede Kijk op het Oude Diep.

 

Geplaatst in Beleid, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Waterberging Hamslag

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.
Een van de eerste activiteiten zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en waterbergingen.
PDF Projectplan brongebied Oude Diep

https://photos.app.goo.gl/ZP5JqMABarPstcUT9

Waterberging Hamslag BruntingeEr worden kades gemaakt (rode lijnen), greppels en sloten worden uitgegraven en gedempt met keileem om ze waterdicht te maken.

Hullenraai

Keileem laag goed te zien.

Kade aan de kant van de Hoogeveenseweg

Hullenraai richting Hoogeveen met natuurvriendelijke oever.

Profiel natuurvriendelijke oever.

 

Geplaatst in Bij de buren, Herfst, Hullenraai, Hydrologie, Oude Diep, Waterhuishouding | Een reactie plaatsen